PASTA BOX QUậN 1

PASTA BOX QUậN 1 Magical Taste In A Box

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 6653 6999


Pasta Box Quận 1

2/6A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:30 - 21:30
Thứ Ba
10:30 - 21:30
Thứ Tư
10:30 - 21:30
Thứ Năm
10:30 - 21:30
Thứ Sáu
10:30 - 21:30
Thứ Bảy
10:30 - 21:30
Chủ Nhật
10:30 - 21:30