PASTA BOX QUậN 1

Contactinformation


Pasta Box Quận 1

2/6A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
10:30 - 21:30
Thứ Ba
10:30 - 21:30
Thứ Tư
10:30 - 21:30
Thứ Năm
10:30 - 21:30
Thứ Sáu
10:30 - 21:30
Thứ Bảy
10:30 - 21:30
Chủ Nhật
10:30 - 21:30